vim: add support for :NotMuch compose
authorBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Fri, 27 Nov 2009 03:30:13 +0000 (22:30 -0500)
committerBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Fri, 27 Nov 2009 03:30:13 +0000 (22:30 -0500)
commit0aa5f7d250a5a157fce51c1769c95c7fb5a2056b
tree52c9ff2b7b64e964c66e83f2ed6658fb00b7ec6c
parent5bb149aab27b68d48b165f1e0dae19d1a83cc6f2
vim: add support for :NotMuch compose

... but it doesn't send yet.
vim/plugin/notmuch.vim